Dnes:22°C

Zítra:21°C

Sobota 6.6. Norbert
Menu

Město uspělo s žádostí o podporu z Norských fondů

Město uspělo s žádostí o podporu z Norských fondů

foto: Pixabay

07. 05. 2020 - 06:34

České Budějovice mají schválenou žádost o dotaci z Norských fondů v rámci výzvy Oslo, která se zaměřuje na zmírnění negativních dopadů změn klimatu na úrovni městských sídel. Výstupem projektu bude tzv. Adaptační strategie zpracovaná odbornou firmou, která navrhne konkrétní opatření vedoucí k lepší adaptaci městského prostoru na oteplování a zvyšující se sucho.

„Cílem těchto opatření je eliminovat přehřívání městské krajiny a dlouhodobě zlepšit mikroklima, proto se bude týkat jak urbanizovaných ploch, tak parků a oblastí městské zeleně. Soubor opatření bude zahrnovat například vybudování vodních ochlazovacích prvků v místech s vyšší koncentrací osob, fontán, pítek, zaměří se i na zachycování vody do nadzemních i podzemních nádrží a nastavení systému jejího dalšího využívání, závlahové systémy pro veřejnou zeleň, výměnu nepropustných povrchů v parcích za propustné, vybudování zelených střech a fasád v rámci rekonstrukce i výstavby budov, úpravu povrchů veřejné zeleně pro lepší vsakování dešťové vody, budování retenčních nádrží a další,“ přibližuje náměstek primátora Ivo Moravec. Odhad nákladů na zpracování Adaptační strategie je 1 milion korun a schválená dotace pokryje  90% nákladů.

0 komentářů

Další články