Zde může být vaše reklama.
Pondělí 15.7.
Svátek má Jindřich
Menu

Dávky v hmotné nouzi S výdaji na školní pomůcky může pomoci i stát

S výdaji na školní pomůcky může pomoci i stát

foto: uradprace.cz

28. 08. 2022 - 09:00

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin. S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může stát pomoci především prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci (MOP).

Tato dávka pomáhá řešit hned několik životních situací a jednou z nich je i cílená pomoc určená těm, kteří na startu nového školního roku nemají s ohledem na své příjmy, sociální a majetkové poměry prostředky na úhradu výdajů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností dětí. Od ledna do července letošního roku vyplatil ÚP ČR dohromady 1 323 dávek MOP v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a zajištěním nezbytných činností souvisejících se sociálně - právní ochranou dětí v celkovém objemu 3 314 614 Kč. Z toho 230 dávek MOP (374 268 Kč) bylo určeno čistě na školní pomůcky.

„Nejčastěji lidé o tuto dávku žádají právě v souvislosti s příchodem nového školního roku. Největší počet vyplacených dávek bývá od srpna do října. Protože je toto období pro domácnosti s dětmi citelně nejtěžší, na začátek září směřujeme i další významnou pomoc, kterou jsme pro rodiny s dětmi v současné složité situaci připravili, a to jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na dítě,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc je možné podávat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu žadatele. Naši zaměstnanci přistupují ke každému případu citlivě. Vždy zohledňují fakt, že se jedná o cílenou pomoc určenou nezaopatřeným dětem,“ dodává generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR současně zkoumá odůvodněnost nákladů, jejich ekonomickou náročnost, popř. možnosti jednotlivých školních zařízení, stejně jako možnost úhrady nákladů z jiných zdrojů a další okolnosti. Zároveň bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolektivu. Po celkovém posouzení, pokud dávku přizná, stanoví ÚP ČR s ohledem na příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky, a to až do úrovně konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. max. 46 200 Kč. Podrobněji na uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.

Požádá-li člověk o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Možností podání je hned několik - elektronicky prostřednictvím Identity občana (např. bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu), datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou nebo je žadatelé mohou odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Další články