Dnes:2°C

Zítra:7°C

Neděle 26.1. Zora
Menu

Poradní hlas Týden rané péče se blíží

Týden rané péče se blíží

foto: TRP

03. 11. 2019 - 12:00

V týdnu od 4. do 10. listopadu 2019 proběhne již dvanáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče®. Každoročně se do něj zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České republice a nejinak tomu bude i v Českých Budějovicích. Slogan „Každé dítě je úžasné“ zdůrazňuje individualitu každého dítěte, jeho jedinečnost. Dítě je součástí rodiny v mnoha rolích jako syn, dcera, vnuk, vnučka, sestra nebo bratr. Sourozenci jsou nedílnou součástí podpory rané péče a  část témat Týdne rané péče® by v letošním roce měla patřit také jim. Protože KAŽDÉ dítě je jedinečné, úžasné, osobité.

Narození dítěte s vážným hendikepem je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zázemí. Mnoha rodičům se nejprve zhroutí představa vysněného dítěte, budoucnost se rozplyne a rodina se vydává na dlouhou cestu opětovně ji vystavět. Možná trochu jinak, ale stejně pevně. Raná péče pomáhá rodinám na cestě vidět i drobné radosti a úspěchy a těšit se z nich.

Letošní 12. ročník osvětové kampaně Týden rané péče® chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Jedná se o službu, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči.

V Týdnu rané péče® chceme ukázat, že raná péče podporuje rodinu jako systém, pracuje se všemi jejími členy, napomáhá hledat vnitřní i vnější zdroje, propojuje formální i neformální pomoc. Aby celý systém dobře fungoval, musí spolupracovat i odborníci, kteří tvoří tým okolo dítěte a jeho rodiny. 

V rámci Týdne rané péče® chceme informovat laickou i odbornou veřejnost a možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými rezorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče® zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém území České republiky a veřejnost se v tomto období může zapojit do mnoha akcí. Kromě seminářů, kulatých stolů a dalších setkání s odborníky přichystala Českobudějovická pobočka Společnosti pro ranou péči pro veřejnost mnoho zajímavých akcí. Těšit se tak můžete na Čtení z knihy Příběh Louise Braille v Kavárně Matice nebo Kulatý stůl pro rodiče na téma Děti s postižením a jejich sourozenci. V rámci akce Dobrodny v Solnici si každý návštěvník restaurace Solnice bude moci zakoupit symbolický pytlíček se solí a výtěžek bude věnován na ranou péči. Studenti zdravotně-sociální fakulty v Českých Budějovicích čeká zážitkový seminář a vrcholem Týdne rané péče bývá již tradiční benefiční večer SvitloNám, který se letos bude konat 22. listopadu v kulturním domě Slavie.

 „Během Týdne rané péče chceme poukázat také na to, jak velkou roli hraje v podpoře dětí s obtížným životním startem čas. Čím dříve se rodina dostane k potřebným informacím a odborným postupům, jak dítě stimulovat a zároveň získá podporu pro sebe v nečekané a náročné životní situaci, tím lepší výsledky můžeme očekávat. Proto velmi oceňujeme spolupráci s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice, kde velmi dobře funguje informování o rané péči a rodiče se na nás obracejí ihned po propuštění z nemocnice domů. Včasnou podporou celé rodiny tak předcházíme případným dalším komplikacím ve vývoji dítěte i fungování rodiny jako systému,“ říká ředitelka střediska rané péče Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích Mgr. Jana Tušlová.

Tradičně Týden rané péče® podporuje mnoho významných osobností z řad herců, sportovců, umělců či vědců. Více informací o kampani se dozvíte na www.tydenranepece.cz.

Lukáš Blokša
Autor: Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články